Services

Bel nu voor een gratis consult

Hoe ziet een inspectie eruit?

Onze consultant kijkt samen met u of u aan de norm voldoet dat RVO heeft vastgesteld. Denkt u hierbij onder andere aan de verbruik en welke branche u zit.

Na de analyse maken we een afspraak voor de inspectie bij u op locatie. De inspecteur kan er al in 2 á 3 werkdagen zijn.

Liever een specifieke datum en tijd afspreken?

Geen probleem, alles is mogelijk! Geef het door aan onze consultant en dan kijkt hij/zij naar de mogelijkheden.

Voordat de inspecteur zijn/haar werkzaamheden gaat uitvoeren vraagt hij/zij eerst om uw officiële toestemming. Dit doet u doormiddel van uw handtekening. Hierna mag u als eigenaar of een werknemer binnen uw bedrijfsstelsel die bevoegd is om beslissingen te mogen wat betreft wet en regelgevingen met de inspecteur meelopen. Er zullen dan toelichtingen gegeven worden waar indien nodig. De inspecteur gaat controleren welke van de 62 maatregelen u al heeft ondernomen en welke nog niet.

Na de inspectie krijgt u een overzicht van de getroffen maatregelen en welke u nog moet voldoen. Hiermee kunt u met onze EML-certificaat voor de aankomende 4 jaar op uw eigen tempo de vereiste maatregelen rechttrekken. Aan de hand van welke branche u in opereert wordt er ook gelijk gekeken of u de gehele bijdrage terug kunt krijgen of een gedeelte hiervan. Dit wordt voor 4 jaar lang gerealiseerd door middel van subsidies en bijbehorende fiscale aspecten(EIA, MIA/VAMIL).

Tevens bent u met onze EML-certificaat voor 4 jaar lang verzekerd en beschermt tegen de sancties van de Omgevingsdienst of uw gemeente.

Onze inspecteurs zijn EPA-W en EPA-U gecertificeerd en hebben geen EHerkenning nodig om de rapportage in te leveren. Hierdoor heeft u 100% de zekerheid dat u wel heeft voldaan aan de Informatieplicht en dat u voor 4 jaar lang geen problemen zult ondervinden van de Omgevingsdienst.

Uw bijdrage voor deze complete service is slechts €850,- excl. BTW.

Dus wacht niet langer op problemen van de Omgevingsdienst en neem zo snel mogelijk contact met ons op!

Regionaal Milieubeheer, Informatieplicht Energiebesparing, EML, RVO, Inspectie, Rapportage, EED Energie Audit, Wetswijziging, Bouwbesluit 2012, Service Loket, Milieuwet- en regelgeving, Energielabel C, Zorgplicht Energiebesparing, Ontzorgen, Top Service, EML-certificaat, 4 jaar, subsidies, Fiscale aspecten, EIA, MIA en Vamil

Advies op maat?
Wij zijn er om u te helpen!!

Omdat wij zien dat ondernemers vooral goed zijn in de core van “ondernemen” zelf en minder bezig zijn met randzaken, zoals het nemen van duurzame maatregelen en de fiscale aspecten die daarbij komen kijken. Hebben wij de ideale pakket opgesteld om de ondernemer hierin te ondersteunen.

Neem nu contact met ons op voor een gratis consult!

Regionaal Milieubeheer, Informatieplicht Energiebesparing, EML, RVO, Inspectie, Rapportage, EED Energie Audit, Wetswijziging, Bouwbesluit 2012, Service Loket, Milieuwet- en regelgeving, Energielabel C, Zorgplicht Energiebesparing, Ontzorgen, Top Service, EML-certificaat, 4 jaar, subsidies, Fiscale aspecten, EIA, MIA en Vamil
Regionaal Milieubeheer, EED Energie Audit, Inspectie

EED Energie Audit

De EED is een Europese richtlijn voor bedrijven. Niet alle bedrijven zijn verplicht een energie-audit uit te voeren. Voor de volgende ondernemingen geldt dat ze wel een EED moeten uitvoeren:

Bedrijven die 250 personen (250 fte) of meer werkzaam hebben, óf
Bedrijven met een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen én daarnaast een jaarlijks balanstotaal hebben van meer dan € 43 miljoen.

Er zijn een aantal uitzonderingen voor bedrijven die op basis van bovenstaande eisen EED-plichtig zijn. Wanneer uw bedrijf bijvoorbeeld is toegetreden tot de MJA3 óf meedoet aan de CO2 prestatieladder systematiek, dan hoeft u mogelijk geen audit uit te voeren.

Regionaal Milieubeheer, Wetswijziging bouwbesluit 2012, Inspectie, Energielabel C

Wetswijziging bouwbesluit 2012

Per 1 januari 2018 gelden er normen voor de milieuprestatie bij de bouw van bestaande/nieuwe woningen en bedrijven van 100m2 of groter. Naast regels voor energiezuinigheid van gebouwen geldt dan ook een grenswaarde voor de milieueffecten van het materiaalgebruik in de bouw.

Bij de berekening telt de hele cyclus van een product mee voor de milieubelasting. Van winning van de grondstof, productie en transport tot gebruik en sloop van het bouwwerk. Recycling en hergebruik tellen ook mee.

Regionaal Milieubeheer, Service Loket, Informatieplicht Energiebesparing, CO2 reductie, Bedrijfsleven

Service Loket

De overheid heeft een plan uitgewerkt, waardoor de beoogde CO2 reductie van 49% ten opzichte van 1990 in zicht dient te komen. Dit meerjarenplan gaat een grote invloed hebben op alle takken in het bedrijfsleven. Om de CO2 emissie binnen 10 jaar te halveren zijn vergaande maatregelen nodig. Stapsgewijs zal de overheid deze maatregelen introduceren, met alle gevolgen die daarbij komen kijken.

Omdat wij zien dat ondernemers vooral goed zijn in het “ondernemen” en minder bezig zijn met randzaken, zoals duurzame maatregelen nemen en de fiscale aspecten die daarbij komen kijken hebben wij 2 pakketten opgesteld om de ondernemer hierin te ondersteunen.

Vraag nu vrijblijvend een offerte op maat aan!

Regionaal Milieubeheer, Milieuwet- en regelgeving, Informatieplicht Energiebesparing, EML, RVO, Energielabel C, Zorgplicht Energiebesparing

Milieuwet- en regelgeving

Regionaal Milieubeheer heeft kennis op het gebied van milieuwet- en regelgeving, gecombineerd met een ruime praktijkervaring, waardoor iedere organisatie op gepaste wijze ondersteund kan worden. Wij zijn uw partner voor het vervullen van uiteenlopende interim-functies op milieugebied voor zowel overheid als bedrijfsleven.

Doordat we bekend met diverse organisatiestructuren en bedrijfsculturen zijn we op een efficiënte, effectieve en flexibele manier inzetbaar. Zo kunnen wij, afhankelijk van uw vraag, ook op project- of interim-basis worden ingezet bij de ondersteuning van uw milieu(beleid)zaken.

Voor de overheid bestaan de diensten van ADVERBO uit het verzorgen van milieuhandhaving en beleidsadvisering. Het bedrijfsleven benaderd Regionaal Milieubeheer voor het uitvoeren van een controle op de milieuaspecten van het bedrijf en/of het opstellen van een bedrijfsmilieuplan. Ook vinden beoordelingen energiebesparingsplannen. Regionaal Milieubeheer adviseert zowel overheid als bedrijfsleven op het gebied van energie- en afvalbesparingen.

Kortom Regionaal Milieubeheer lost ieder milieuvraagstuk voor u op!