Informatieplicht energiebesparing

Bel nu voor een gratis consult

Wat is Informatieplicht energiebesparing?

Verbruikt uw bedrijf of instelling (Wet milieubeheer-inrichting) per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent)? Dan bent u op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dit is de energiebesparingsplicht.

Per 1 juli 2019 is er ook de informatieplicht energiebesparing. Dit betekent dat u uiterlijk 1 juli 2019 per Wet milieubeheer-inrichting had moeten rapporteren welke van de 62 energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd. Dit heeft allemaal te maken met de VN-Klimaatakkoord van Parijs waar Nederland als EU-lidstaat aan moet houden van de Europese Commissie.

Voor de ondernemers in Nederland hebben wij hierin kortdurend uitstel kunnen krijgen tot 1 december 2023. Het eLoket blijft dus de aankomende tijd gewoon open voor het aanbrengen van rapportages bij RVO.

Bekijk de video hieronder voor meer info.

Regionaal Milieubeheer, Informatieplicht Energiebesparing, EML, RVO, Inspectie

Informatieplicht energiebesparing vanaf 2023

De informatieplicht energiebesparing is gekoppeld aan de energiebesparingsplicht uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Heeft u een energiebesparingsplicht? Dan moet u hierover ook eens in de 4 jaar rapporteren aan uw bevoegd gezag, zoals gemeente of provincie. Dit is de informatieplicht!

Wanneer geldt de informatieplicht energiebesparing?

De informatieplicht energiebesparing geldt altijd voor de gebouw gebonden maatregelen. Dit is bijvoorbeeld de isolatie van de gebouwschil.

Voor de activiteit gebonden maatregelen, bijvoorbeeld energiezuinige productkoeling of efficiëntie elektromotoren, moet elke 4 jaar gerapporteerd worden volgens de informatieplicht energiebesparing óf volgens de onderzoeksplicht energiebesparing.

Bekijk de video hieronder voor meer informatie.

Volgens onderzoek hebben van de..

mkb-bedrijven in Nederland
0
Gerapporteerd​
0 %
Lopen kans op €1500.- boete p.w.*
0 %

*Uw gemeente of omgevingsdienst kunnen in het ergste geval ook uw zaak sluiten. Wees er snel bij en raadpleeg onze consultants voor meer info.

Wie is verantwoordelijk voor de informatieplicht?

De eigenaar van het gebouw is altijd verantwoordelijk voor de informatieplicht voor de gebouw gebonden maatregelen.

De organisatie die de activiteiten uitvoert is ook altijd verantwoordelijk voor de onderzoeksplicht voor de activiteit gebonden maatregelen. En soms voor de informatieplicht voor de activiteit gebonden maatregelen.

Voor bedrijfstakken waarvoor de gemeente voor u onder de Omgevingswet de (milieu)regels bepaalt, heeft de gebouweigenaar namelijk óók de informatieplicht voor de activiteit gebonden maatregelen. Dit zijn bijvoorbeeld kantoren of winkels. Het staat, in dit voorbeeld de eigenaar van een winkel, uiteraard vrij om zelf een informatieplichtrapportage in te dienen. De energiebesparingsplicht geldt namelijk voor hem of haar wel.

Wat gebeurd er als u geen rapportage indient?

De genoemde Informatieplicht diende al vóór 1 juli 2019 in het eLoket verwerkt te zijn. Door het langdurig uitblijven van de rapportage bij een groot aantal bedrijven en instellingen voert de Omgevingsdienst aangekondigde, maar vooral onaangekondigde controles uit. Mocht uit de inspectie van de Omgevingsdienst blijken dat uw onderneming niet aan de eisen voldoet conform de Erkende Maatregelen lijst voor uw branche, kunt u als onderneming een dwangsom opgelegd krijgen dat kan oplopen tot €1500,- per week voor het uitblijven van de rapportage. En dit is pas het begin, want de Omgevingsdienst of uw gemeente kunnen in het ergste geval ook uw bedrijf locatie(s) sluiten totdat uw onderneming wel aan de gestelde eisen voldoet van RVO conform Erkende Maatregelenlijstlijst energiebesparing.

Dit kunnen wij allemaal nu nog voor u voorkomen!

Neem nu contact met ons op voor een gratis consult of bekijk onze pagina ‘Services’ hoe u dit het beste kan aanpakken.

Erkende maatregelenlijsten (EML) vanaf 2023

De Erkende Maatregelenlijst energiebesparing is uitgangspunt voor het rapporteren in eLoket van RVO. Voor 19 bedrijfstakken zijn lijsten opgesteld met maatregelen. In de Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML) staan energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. De EML bestaat uit 3 onderdelen: Gebouwen, Faciliteiten en Processen. Met de EML kan aan de energiebesparingsplicht worden voldaan. De EML wordt op dit moment geactualiseerd.

In de Activiteitenregeling Milieubeheer worden de Erkende Maatregelen beschreven. Voor volgende 19 bedrijfstakken heeft de overheid hele duidelijke maatregelen voor energiebesparing opgelijst.

 • Metalelektro en mkb-metaal
 • Autoschadeherstelbedrijven
 • Gezondheidszorg- en welzijnszorginstellingen
 • Kantoren
 • Onderwijsinstellingen
 • Commerciële datacenters
 • Rubber- en kunststofindustrie
 • Levensmiddelenindustrie
 • Agrarische sector
 • Mobiliteitsbranche
 • Sport en recreatie
 • Hotels en restaurants
 • Drukkerijen, papier en karton
 • Bouwmaterialen
 • Verf en drukinkt
 • Tankstations en autowasinrichtingen
 • Meubels en hout
 • Bedrijfshallen
 • Detailhandel

Wat houdt de EML-systematiek in?

De energiebesparingsplicht houdt in dat u alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uitvoert. U kunt aan deze plicht voldoen door alle, voor u toepasselijke, erkende maatregelen uit te voeren.

Op de EML staan maatregelen die wettelijk zijn vastgelegd en die voor de meeste locaties een terugverdientijd van 5 jaar of minder hebben. Op deze lijst staan waarschijnlijk niet alle energiebesparende maatregelen die u in uw specifieke situatie met deze terugverdientijd kunt uitvoeren. De overheid vindt de EML voldoende om te voldoen aan de energiebesparingsplicht. Dit is de EML-systematiek.

Voor elke toepasselijke erkende maatregel die u niet uitvoert, moet u een gelijkwaardige of betere alternatieve maatregel uitvoeren. Met de alternatieve maatregel moet u net zo veel of meer energie besparen als de erkende maatregel. Heeft u toch niet alle toepasselijke erkende maatregelen of een minimaal gelijkwaardig alternatief hiervoor uitgevoerd? En gaat u dit ook niet doen? Dan moet u alsnog alle energiebesparende maatregelen, die voor uw specifieke situatie een terugverdientijd hebben van 5 jaar of minder, uitvoeren.

Actualisatie EML

De EML wordt momenteel geactualiseerd. Hierbij houd de RVO rekening met de wijzigingen door de Omgevingswet. De maatregelen worden ook doorgerekend met actuele energieprijzen. De voorgenomen EML is sinds eind maart 2023 beschikbaar en wordt naar verwachting in april 2023 in de Staatscourant gepubliceerd. Zodra deze officieel bekend zijn gemaakt door RVO wordt het gelijk op onze site beschikbaar gesteld. Tot die tijd kunt u zich wenden aan de informatie hieronder.

Op basis van de herstelpublicatie in de Staatscourant op 9 april 2020 zijn enkele Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing geactualiseerd. Het gaat om kleine technische onvolkomenheden in de lijsten van de volgende bedrijfstakken:

 • Agrarische sector
 • Bedrijfshallen
 • Commerciële datacenters
 • Detailhandel
 • Kantoren
 • Levensmiddelenindustrie
 • Onderwijsinstellingen

Bron: RVO